forex trading logo

közreműködők
Készítők

A meghívó tervezője, és egyben az arculati elemek kialakítója Palásti Erika rajz szakos tanárnő.

A visszaemlékezések szeknnelését Kaszás Tamás rendszergazda, a könyvformátumú kéziratok és több tabló digitalizálását Molnár Attila technikus végezte.

Néhány régi tabló fotózása Tábori Levente tanár úr munkája.

A Szeletek a múltból film összeállítói Staberecz Dóra 11.B osztályos tanuló és Széll Gábor tanár úr.

A rendezvény fotóit Klucsai Róbert 11.F osztályos tanuló készítette.

A honlap szerkezetének és tartalmának gondozói Giliczéné László Kókai Mária és Gilicze Tamás tanárok.